2/27/2014

Portret mężczyzny, zdjęcie przez lornetkę

2/22/2014


Wymyślony las, zdjęcie przez lornetkę.

2/16/2014

W równowadze, 2014

2/13/2014

Księżyc, zdjęcie przez lornetkę

2/11/2014

Nigdy nie potrafiłam sfotografować piękna pejzażu, nigdy też nie pozwalałam sobie na przywłaszczenia.
Mój ciężki oddech stłamsiłby przejrzystość miejsca, a nienasycony wzrok zniekształciłby widziany obraz.
To jakby pozwalać sobie na tanie pociechy i sądzić, że zaspokaja się potrzebę za potrzebą.
A przecież jego wolność jest i moją wolnością.

2/08/2014

2/02/2014

Portret Polaka do projektu o zamkniętych oczach, 2012